Відстояли в суді придбане майно на електронних торгах Сетам

Якщо у ви купили майно на торгах СЕТАМ, а цю покупку оскаржує в судовому порядку попередній власник майна, то інформація в цій статті вам знадобиться.

В практиці наших адвокатів мала місце наступна ситуація: наш клієнт купив на електронних торгах Сетам квартиру. Сплатив за майно грошові кошти в повному обсязі та отримав акт про проведені електронні торги, який відповідно до законодавства є документом, що підтверджує право власності і який є підставою для видачі свідоцтва про придбання майна з електронних торгів та для реєстрації права власності в реєстрі прав власності. Але отримати зазначене свідоцтво і зареєструвати право власності він не зміг, оскільки колишня власниця майна розпочала процедуру оскарження торгів в судовому порядку.

Був поданий до суду позов про визнання електронних торгів недійсними, визнання недійсним протоколу аукціону та визнання недійсним акту торгів. Також було подано заяву про встановлення заборони нашому клієнту проводити реєстрацію права власності на квартиру. В позові наш опонент посилався на розповсюдження на куплену квартиру закону України про мораторій на продаж іпотечного майна придбаного за іноземну валюту, на незаконність звіту про оцінку майна, на невідповідність виду виконавчого документу тим видам на підставі чого може продаватися іпотечне майно та ін..

Нами був підговлений та поданий відзив на позовну заяву, де ми зазначали, що позов має бути залишений без задоволення, оскільки він є незаконний та необґрунтований. Зазначали, що мораторій на продаж іпотечного житла не може розповсюджуватися на нашу ситуацію, оскільки позивач в проданій квартирі постійно не проживала і в неї є інше житло, де вона може проживати. Також ми зазначали, що наш клієнт є добросовісним набувачем майна, а тому в нього воно не може бути витребувано.

У задоволенні позову було відмовлено і права нашого клієнта були захищені, а квартира, яку він купив на електронному аукціоні була зареєстрована за ним. Копія судового рішення та відзив, який був поданий, знаходяться внизу.

Ми допоможемо захистити ваші права покупця на електронному аукціоні Сетам та збережемо придбане на торгах майно.

На консультацію ви можете записатися за нижчезазначеним телефоном.

 До Оболонського районного суду м. Києва

Відповідач 3:

Представник: Коротя Роман Олександрович

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач:

Відповідач 1: Оболонський РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві

Відповідач 2: ДП «Сетам»

Відзив
на позовну заяву

В провадженні Оболонського районного суду м. Києва знаходиться позов до про визнання торгів недійсними.
Потрібно зазначити, що вказана позовна заява є необгрунтованою, незаконною та безпідставною і має бути залишена без задоволення, обґрунтування чого полягає в наступному:

1. Що стосується доводу Позивача відносно того, що предмет іпотеки мав продаватися лише на підставі виконавчого документу про звернення стягнення на предмет іпотеки, то потрібно зазначити, що законодавство дозволяє продавати предмет іпотеки не лише на підставі виконавчого документа про звернення стягнення на предмет іпотеки, а і на підставі виконавчого документу про виконання основного зобов’язання, яке забезпечується іпотечним зобов’язанням – тобто в нашому випадку це виконавчий документ про стягнення заборгованості за кредитним зобов’язанням, виконання якого забезпечується предметом іпотеки, який був проданий на електронних торгах.

2. Що стосується доводу Позивача відносно розповсюдження на квартиру, яка була продана на електронних торгах, ЗУ «Про мораторій на стягнення майна», то потрібно зазначити, що вказаний закон не розповсюджується на Позивача та її майно і не розповсюджувався на момент проведення електронних торгів, оскільки по-перше Позивач не подавала до виконавчої служби відповідних документів, що підтверджують розповсюдження на неї цього закону (підтвердження того, що кредит споживчий, що квартира використовується як постійне місце проживання Позивача та ін.), а по-друге Позивач не використовувала квартиру як постійне місце проживання, а здавала цю квартиру в оренду. Підтвердженням цієї обставини є акти про не проживання, які мають бути подані органом виконавчої служби та показання свідка, який проживає в сусідній квартирі, та заява про виклик якого подається.

3. Що стосується доводу Позивача відносно непогодження оцінки квартири, за якою вона була виставлена на продаж на електронні торги, то потрібно зазначити, що цей довод не заслуговує на увагу з огляду на наступне: виконавче провадження було відкрито ще 17.01.2015р. Позивач є стороною виконавчого провадження та мала можливість знайомитися з матеріалами справи – ст 19 ЗУ «Про виконавче провадження». 07.04.2016р. Оболонським районним судом м. Києва за заявою Позивача була винесена ухвала про відстрочення виконання рішення суду. Саме на підставі цього рішення суду і був виданий виконавчий лист, який виконувався в виконавчій службі ще з 17.01.2015р. Вказані обставини свідчать про те, що Позивач була обізнана про відкрите відносно неї виконавче провадження (а тому ознайомлювалася з його матеріалами) та про те, що вона активно йому перешкоджала. Відповідна ухвала додається.
Як зазначає сама Позивач в своєму позові (сторінка №4, абзац знизу №1) постанова про накладення арешту на майно була винесена виконавцем 24.02.2015р.
З 24.02.2015р. (накладення арешту на майно) до 31.10.2018р. (виготовлення звіту про оцінку майна за замовленням державного виконавця) у Позивача було більше ніж 3 роки часу для погодження оцінки квартири, за якою буде відбуватися виставлення її на продаж. За цей час Позивач не здійснила жодної дії чи то відносно виготовлення самостійно оцінки квартири, чи то відносно погодження оцінки разом зі Стягувачем, чи то відносно пропозиції спрямованої виконавцю по формулюванню свої оцінки. А тому аргумент позову відносно того, що Позивач не мала можливості погодити ціну реалізації є просто абсурдним.
Що стосується посилання Позивачем на Позицію Великої Палати ВС від 21.11.2018р. (Сторінка №6, абзац зверху №1), то потрібно зазначити, що Постанова ВП ВС за такими реквізитами відсутня в реєстрі судових рішень. Але навіть якщо брати до уваги зміст того, що Позивач визначила як позицію ВП ВС, то не зрозуміло з правової точки зору яким чином це стосується спору, що виник оскільки ЗУ «Про виконавче провадження» -ч. 2 ст 57 визначає, що досягнення згоди відносно оцінки має бути надане протягом 10 днів з винесення постанови про накладення арешту, а не з моменту отримання того чи іншого документу або з моменту то чи іншого письмового повідомлення.
Що стосується того, що Позивач зазначає, що їй не було повідомлено про результати оцінки майна (сторінка №6, абзац зверху №5), то потрібно зазначити,що це спростовується самим позовом – на сторінці №5 абзац зверху №2 позивач зазначає, що в грудні 2018 року знайомилася з матеріалами справи, але головне те, що навіть оскарження в судовому порядку результатів оцінки не зупиняє передачі майна на реалізацію - ч. 5 ст 57 ЗУ «Про виконавче провадження». Більше того жодного оскарження звіту про оцінку майна, станом на день подання відзиву, Позивачем не здійснено.

4. Що стосується доводу Позивача, що вона окрім постанови про призначення експерта оцінювача нічого не отримувала, то потрібно зазначити, що це не відповідає дійсності, оскільки Позивач сама в позові зазначає, що вона знайомилася з матеріалами виконавчого провадження, більше того вона була обізнана про наявність виконавчого провадження (в 2016 році вона зверталася з заявою про відстрочення виконання рішення), також відомості про продаж майна є відкритими і кожен може перевірити факт продажу того чи іншого майна на веб сайті. Також у сторін виконавчого провадження є доступ до всіх документів, що виносилися у виконавчому провадженні

Виходячи з того, що майно було продано в порядку, встановленому для виконання судових рішень і відповідно на виконання судового рішення, а Відповідач 3 придбав майно на електронних торгах, сплатив грошові кошти, які були перераховані Стягувачу за виконавчим провадженням, отримав акт про електронні торги, який надає право реєструвати право власності на квартиру він є добросовісним набувачем і відповідно майно у нього не може бути витребувано, а тому не можуть скасовуватися документи, що визначають набуття права власності добросовісним набувачем.

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Відмовити у задоволенні позовної про визнання торгів недійсними.

Додатки:
1. Докази направлення відзиву учасникам справи;
2. Заява про виклик свідка (для суду);
3. Заперечення відносно заяви про збільшення позовних вимог (для суду);
4. Заява про залучення третьої особи (для суду);
5. Копія ухвали про відстрочення виконання рішення (оригінал знаходиться в Оболонському районному суді м. Києва);

Коротя Р.О. _________________ 01.04.2019р.