Списання боргів через банкрутство: як підготувати декларацію в суд

Декларації про майновий стан:

- Подаються боржником до господарського суду.

- Перевіряються арбітражним керуючим.

Мета перевірки:

- Виявлення неповної та/або недостовірної інформації – в цьому випадку є 7 днів для подання нової декларації про фінансовий стан боржника. У випадку невиконання цієї вимоги, суддя закриває провадження по справі.

- Виявлення наявності майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Звіт арбітражного керуючого:

- Містить результати перевірки декларацій.

- Надається боржнику та кредиторам.

- Боржник має право подати до суду виправлену декларацію. Якщо цього не зробити, то провадження закривається, а боржник має право подавати на списання боргів через 12 місяців.

Важливі моменти:

- Перевірка декларацій – важливий етап у справі про неплатоспроможність.

 • - Арбітражний керуючий має широкі повноваження для отримання інформації про майно та доходи боржника.
 • Списання боргів можливе лише за дотримання визначених законом умов.

Підстави для відкриття виробництва за справою про неплатоспроможність фізичної особи

Провадження за справою про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи - підприємця може бути відкрите лише за заявою боржника.

Боржник має право звернутися до господарського суду з заявою про відкриття виробництва за справою про неплатоспроможність у разі, якщо:

 • - боржник припинив погашення кредитів або здійснювати інші планові платежі у розмірі більше п'ятдесяти відсотків місячних платежів по кожному з кредитних та інших зобов'язань протягом двох місяців;
 • - винесено постанову у виконавчому виробництві про відсутність у фізичної особи майна, на яке можна звернутися для виконання;
 • - існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов'язання або здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності).
 • До складу грошових вимог, зокрема щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

 • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
 • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
 • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
 • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
 • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
 • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
 • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
 • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
 • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73

sidorova b

ЗВІТ

про результати перевірки декларацій по справі № ______ про неплатоспроможність фізичної особи ______

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2024року у справі № ______, серед іншого, відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ______(ідентифікаційний номер ______), введено процедуру реструктуризації боргів боржника та призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ______.

Ухвала Господарського суду міста Києва від 28.02.2023р. у справі  №______оприлюднена на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень за посиланням в мережі «Інтернет»:

Відповідно до ч 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника, прийняті господарським судом у справі про банкрутство (неплатоспроможність), набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Частиною 6 ст. 119 Кодексу передбачено, що з метою виявлення всіх кредиторів здійснюється офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника у порядку, визначеному цим Кодексом.

Оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ______оприлюднено на офіційному сайті Верховного Суду в мережі «Інтернет» 05.03.2024р. № 72678за посиланням:______

Відповідно до ч. 8 ст. 12 Кодексу під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 114 Кодексу арбітражний керуючий у справі про неплатоспроможність фізичної особи, серед іншого, зобов’язаний організувати виявлення та складання опису майна боржника (проведення інвентаризації), визначити його вартістьта сформувати ліквідаційну масу.

Керуючись вищевказаними статтями Кодексу, керуючим реструктуризацією була проведена відповідна робота щодо виявлення майнових активів боржника та перевірки поданих декларацій.

На підставі вищевикладеного, керуючим реструктуризацією встановлено наступне:

 • Боржник має у власності двокімнатну квартиру загальною площею 55,8 кв.м., житловою -29,10 кв.м., яка розташована в м. Києві, вул. ______, що підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо суб’єкта. Дана квартира перебуває в заставі. 
 • У Боржника відсутнє рухоме майно, що належить йому на праві власності, в тому числі транспортні засоби.
 • У Боржника відсутнє рухоме майно, що перебуває у заставі або є обтяжене в інший спосіб.
 • Боржник не має часток в статутних капіталах юридичних осіб, інших корпоративних прав, а також будь-яких інших нематеріальних активів, в тому числі прав інтелектуальної власності.
 • Боржник не має у власності цінних паперів (акцій, облігацій), а також будь-яких інших цінних паперів в розумінні чинного законодавства України про цінні папери.
 • Боржник має відкриті поточні рахунки в: ____________________
 • На даний час Боржник не працює, доходів не отримує.

Ухвалою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зобов'язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

Листом від 19.03.2024р. Головне управління ДПС у м. Києві відмовило в наданні інформації.

 Ухвалою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зобов'язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім’ї державного кордону за останні три роки.

Інформацію надано.

Ухвалою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зобов'язано банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.

Надано інформацію з АТ «КБ «Приватбанк». 

За результатами проведеної інвентаризації, реструктуризацією встановлено наступне:_________________

За результатами проведеної роботи встановлено, що майновий стан боржника відповідає відомостям, наведеним в деклараціях. 

Проте підчас здійснення перевірки декларацій фізичної особи Якименко Наталії Володимирівни  встановлено невідповідності:

 • В деклараціях за 2022 рік та 2023 рік в ст. 42 не зазначено рахунок АТ «КБ «Приватбанк», відповідно і сума залишку на рахунку інша, ніж вказана в декларації.
 • В декларації за 2022 рік в ст. 63 зазначено суму погашення позики в сумі 300 000 грн., проте відповідно до розписки, наявної в матеріалах справи, сплачено боржником в 2022 році – 305 000 грн.

Зауваження несуттєві, проте пропоную в 7-денний строк усунути недоліки в деклараціях.

Керуючий реструктуризацією 

фізичної особи ________________-