Які заборони будуть для колекторів з 2022р по новому закону

Якщо ви хочете дізнатися, які заборони для колекторів введені за новим антиколекторським законом, то інформація в цій статті вам знадобиться.

19.03.2021р. вцілому Верховною Радою України був прийнятий закон про протидію колекторам (№4241). Адвокат Роман Коротя проаналізував цей закон на предмет захисту позичальників та боржників за кредитами та цей аналіз надається для ознайомлення:

Колекторські компанії за цим законом – це компанії які за дорученням кредитора (особи, яка надавала грошові кошти чи яка викупила борг) здійснюють дії по «вибиванню» боргів з позичальників, тобто здійснюють дії по «обзвонюванню» позичальників, направленню їм повідомлень, листів з метою сприяння погашенню заборгованості.

Регулювання діяльності як колекторських компаній так і кредиторів за зобов’язаннями (кредитами, позиками), мікро-фінансових організацій (МФО) здійснюватиме Національний банк України (НБУ). Це означає, що в цей орган можна звертатися зі скаргами на будь-які незаконні дії як колекторських компаній так і кредиторів (фінансових компаній, банків, МФО) за кредитними зобов’язаннями. Вказаний орган, за наявності порушень, буде реагувати на всі незаконні дію по врегулюванню кредитної заборгованості та застосовувати різного роду санкції, а саме: накласти штраф на колекторську компанію чи кредитора, заборонити колекторській компанії здійснювати діяльність, анулювати ліцензію фінансової компанії кредитора та ін.

Отже, основними важливими забороняючими важелями для колекторів будуть:

  1. Кредитор не зможе залучати колекторську компанію для впливу на боржника, якщо така можливість не передбачена кредитним договором;
  2. Кредитор чи колектори не мають права повідомляти будь-яким третім особам (родичам, сусідам, знайомим, друзям боржника) про те, що у боржника є певний борг та не мають права повідомляти через таких осіб боржника про стан виконання кредитного договору та обов’язок такого виконання. Така заборона не застосовується відносно спадкоємців боржника, його представників чи поручителів та осіб, які надали згоду на такі повідомлення. Поручителі це особи, які підписали окремий договір поруки та забезпечили виконання договору. Якщо третіми особами після взаємодії з ними висловлена заборона спілкуватися, кредитор чи колекторська компанія не має права повторно з ними зв’язуватися.
  3. Якщо борг був проданий іншому кредитору або була залучена для врегулювання заборгованості колекторська компанія, про такий продаж, про залучення колекторів та про передачу персональних даних, боржника зобов’язані повідомить протягом 10 робочих днів.
  4. Під час першого дзвінка боржнику кредитор чи колекторська компанія зобов’язані надати повну інформацію про кредитора, колекторську компанію, повні дані особи, яка телефонує, правові підстави такого дзвінка, деталізовану інформацію про розмір заборгованості. Якщо боржник вимагає письмового підтвердження зазначеної інформації, така інформація має бути надана протягом 5 днів. Поки вказані інформація не буде надіслана, боржнику не мають права телефонувати повторно.
  5. Кожна телефонна взаємодія з позичальником має фіксуватися та зберігатися для можливостей перевірки її Національним банком України чи іншими уповноваженими органами.
  6. Введені етичні стандарти для колекторів та кредиторів при взаємодії з позичальниками, а саме заборонено ображати, шантажувати, погрожувати позичальнику, заборонено вводити в оману відносно судових процесів чи застосування різних негативних наслідків відносно позичальника чи членів його сім’ї, заборонено телефонувати з 20.00 до 09.00 та у святкові, неробочі чи вихідні дні, заборонено телефонувати більше двох разів на добу, заборонено приховувати номер телефону, з якого здійснюється дзвінок, заборонено розміщувати на повідомленнях (конвертах), що надсилаються позичальнику інформацію про настання наслідків, яка не відповідає дійсності, заборонено передавати інформацію про розмір заборгованості позичальника третім особам, заборонено від близьких осіб боржника, роботодавця вимагати виконання замість боржника його зобов’язань, заборонено вчиняти дії, що завдають шкоду діловій репутації позичальника чи його сім’ї або погрожувати завдати шкоду, заборонено телефонувати позичальнику, якщо останній повідомив, що всі питання по його зобов’язанню вирішує його представник, заборонено проводити зустрічі з позичальником, якщо така зустріч останнім не була погоджена.
  7. Всю відповідальність за вчинення дій працівників чи представників колекторської компанії чи кредитодавця несе особа від імені якої вони діють.

Ви можете отримати розгорнуту консультацію відносно взаємодії з колекторами чи мікро-фінансовими організаціями за телефоном: