Правовий аналіз нових валютних законів в 2022 році

В 2021 році були прийняті закони, що стосуються валютних кредитів та становища боржників за цими кредитами – це закони №4398, №4399 та №4475.

Адвокат Роман Коротя проаналізував зазначені закони та надає відповідний аналіз:

Одним із основних законів є закон №4475. Вказаний закон встановлює обов’язкову реструктуризацію валютних кредитів за вимогами позичальників. Кредит може бути реструктуризований у випадках:

  1. Наявності прострочення за кредитом та відсутності станом на 01.01.2014 року заборгованості з тіла кредиту та процентів, окрім випадків застосування кредитором механізму дострокового повернення заборгованості , внаслідок чого виник борг та окрім випадку погашення заборгованості до початку реструктуризації.
  2. Наявності непогашеного кредитного зобов’язання забезпеченого іпотечним майном, за умови використання іпотечного житлового майна як місця постійного проживання позичальника і якщо у власності немає іншого житла, або за умови якщо у власності позичальника – власника предмета іпотеки відсутнє інше житлове нерухоме майно, або за умови придбання предмета іпотеки частково або повністю за кредитні кошти, якщо умовами договору іпотеки було заборонено реєструвати місце проживання та у позичальника відсутнє у власності інше житлове майно, або за умови якщо предметом іпотеки є земля і у власності позичальника відсутнє інше житлове нерухоме майно, або якщо предметом іпотеки є садовий будинок і у власності позичальника відсутнє інше житло.

Реструктуризація проводиться за заявою позичальника, яка подається протягом 3 місяців з дня набрання чинності законом – тобто до 23.07.2021р. Вказана заява може бути подана після вказаної дати у випадках: смерті позичальника - протягом 2 місяців після видачі свідоцтва про право на спадщину; наявності судового процесу відносно невиконання кредитного зобов’язання – протягом 2 місяців з дня набрання чинності вказаним судовим рішенням; залученні позичальника до АТО – протягом 2 місяців після закінчення такого залучення. Вказаний строк може бути продовжений чи поновлений з інших поважних причин судом чи кредитором.

У заяві про проведення реструктуризації зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові) позичальника; найменування кредитодавця; інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов’язання, щодо реструктуризації яких подається заява; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника; інформація про всі наявні у власності позичальника на дату підписання заяви об’єкти нерухомого майна, віднесені до об’єктів житлового фонду; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового поручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об’єкти нерухомого майна; документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім’ї, про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя) та членів його сім’ї - на вимогу кредитора), розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стосовно кожного члена сім’ї іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя). Якщо заява буда заповнена невірно, у проведенні реструктуризації може бути відмовлено.

Якщо вже була проведена реструктуризація і зобов’язання були переведені в гривню, то реструктуризація за цим законом не проводиться.

За умовами реструктуризації на позичальника покладаються такі обов’язки:

  1. Сплачувати реструктуризоване зобов’язання щомісячними платежами протягом 10 років;
  2. Сплатити заборгованість по процентам, що виникла до дня проведення реструктуризації;
  3. Сплачувати проценти з дня проведення реструктуризації, що нараховуються на залишок суми боргу в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 1% - це близько 9.5% річних;
  4. У випадку прострочення виконання зобов’язання сплачувати пеню в розмірі половини облікової ставки НБУ за кожен день прострочення – це близько 3.75% річних;
  5. Оплачувати страхування іпотечного майна якщо це передбачено договорами. Всі інші обов’язки, які вище не передбачені, вважаються виконаними.

Погашена неустойка до дня проведення реструктуризації направляється на погашення тіла кредиту та процентів, та їх зменшує.

Якщо до дня проведення реструктуризації застосовувався розмір процентів за користування кредитом, що перевищував розмір українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в іноземній валюті, то на розмір такого перевищення зменшується борг по процентам та тілу кредиту, що має сплачувати позичальник – тобто якщо позичальником сплачувався процент 16, а мав сплачуватися за вказаними правилами 10, то відповідна переплата зменшує борг.

Якщо наявні такі умови: право вимоги за кредитом відступлено іншому кредитору, новому кредитору не була передана інформація відносно історії платежів та призначення їх зарахування та загальна сума зобов’язань за проданим кредитом перевищує суму, за яку було придбано право вимоги, то вказані вище розрахунки відносно процентів не здійснюються, а на суму зазначеного перевищення зменшується розмір боргу позичальника – тобто якщо загальна сума боргу, яка була придбана, становить 100 000 грн, а право вимоги було придбано за 60 000 грн, то сума реструктуризації зменшується на 40 000 грн. – спочатку погашається тіло кредиту, потім – проценти. Якщо точно визначити суму, за яку було придбано право вимоги неможливо у зв’язку з придбанням великої кількості кредитів, то вартість одного права вимоги вираховується за наступною формулою: загальна сума, яка була сплачена за придбання пакету кредитів ділиться на загальну суму всіх заборгованостей за всіма кредитами і множиться на загальну суму грошових зобов’язань за кредитом, який буде реструктуризуватися.

Розрахунки, особливості по яким описані вище, переводяться в гривню за середнім курсом між тим, який був при укладенні кредитного договору та тим, який існує на момент проведення реструктуризації – тобто якщо в доларах був курс 5, а зараз курс 28, то середнім курсом є 16.5.

Днем проведення реструктуризації є день отримання кредитором заяви позичальника. Кредитор протягом 60 днів зобов’язаний провести всі розрахунки та надіслати позичальнику інформацію про зміну зобов’язання та новий графік платежів.

Після проведення реструктуризації, зміна умов виконання договору забороняється. Розміри процентів не можуть збільшуватися, строк реструктуризації не може зменшуватися. Позичальник може достроково виконання умови реструктуризації. Вимоги щодо реструктуризації визначені цим законом поширюються і якщо кредит перебуває в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. На вимогу позичальника кредитор зобов’язаний протягом 14 днів надати всю інформацію відносно історії платежів, їх призначення, а також суму за яку було придбано право вимоги.

Мораторій на стягнення іпотечного майна за цим законом продовжено до 23.09.2021р.

Проведення реструктуризації за цим законом є підставою для визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих листів за рішеннями судів про стягнення боргу. Це дасть можливість закінчити виконавчі провадження, що відкриті та скасувати всі арешти по вже закритим виконавчим провадженням.

Наступним прийнятим законом є закон №4398. Вказаним законом була дещо спрощена по часу та витратам процедура банкрутства позичальників за іпотечними кредитами.

Якщо єдиним кредитором є кредитор за іпотечним кредитом і у власності позичальника наявний тільки предмет іпотеки, який використовується як єдине місце проживання і іншого житла немає, то такий позичальник може ініціювати справу про неплатоспроможність без авансового внеску (який становить близько 33 000 грн) та претендувати на розгляд справи у скорочені строки.

Якщо позичальник до відкриття справи про банкрутство виконував кредитне зобов’язання, то такі сплати враховуються та на такі сплати зменшується розмір боргу, який буде реструктуризуватися за наслідками розгляду справи.

У разі якщо предмет іпотеки – квартира менше 60 квадратних метрів (будинок менше 120 квадратних метрів), розмір реструктуризації додатково зменшується на 10%, розстрочується на 15 років і встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 1 процентний пункт – це близько 9.5% річних. У випадку недостатності доходів судом може бути встановлена мінімальна сума щомісячного виконання плану реструктуризації, яка не може бути меншою за половину мінімальної заробітної плати. Недостатність доходів має довести позичальник. Майно у спільній власності рахується як дохід.

У разі якщо предмет іпотеки – квартира більше 60 квадратних метрів (будинок більше 120 квадратних метрів), розмір реструктуризації розстрочується на 10 років і встановлюється відсоткова ставка у розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб у гривні, збільшеного на 3% – це близько 11.5% річних.

У разі реструктуризації заборгованості за кредитом, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника згідно з планом реструктуризації або з мировою угодою Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у випадку продажу права вимоги за кредитом зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до публікації оголошення про відкриті торги запропонувати боржнику погасити заборгованість за сумою оціночної вартості майна (активу).

Наступним прийнятим законом є закон №4399. Вказаним законом анульовано навантаження оподаткування на позичальників за валютними кредитами.

У випадку задоволення вимог іпотекодержателя та звернення стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку (реєстрація права власності на предмет іпотеки чи його продаж кредитором), залишок боргу, який залишається не є об’єктом оподаткування.

Прощена сума тіла кредиту за валютним іпотечним кредитом також не буде об’єктом оподаткування і на неї не буде нараховуватися податок на доходи в розмірі 18%, як це було раніше.

Прощення сум внаслідок реструктуризації проведеної за законом 4475 чи в межах процедури банкрутства також не будуть оподатковуватися.

На консультацію ви можете записатися за телефоном, що вказаний в цій статті.