Вирішення спорів з колекторами Вердикт капітал та Женева

Якщо ви отримали повідомлення про те, що ваш кредитор змінився з банку, з яким укладався кредитний договір (на купівлю автомобіля) на ТОВ «Вердикт капітал» чи на ТОВ "ФК Женева", то інформація в цій статті вам знадобиться.

Вказана колекторська компанія: товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал», є правонаступником такої колекторської компанії як ТОВ «Вердикт фінанс» і викупляє права вимоги за кредитними договорами, які укладалися як правило на придбання автомобілів. Це як правило майже всі банки, з якими укладалися авто кредити. Це такі банки як АТ «Банк Фінанси та кредит», АТ «ОТП Банк» та факторингова компанія ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Сведбанк», ПАТ «Омега банк», ПАТ «Альфа банк», ПАТ «Платинум банк», ПАТ «Дельта банк», ПАТ «Еврогазбанк», АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «КБ НАДРА», АТ «Укрсоцбанк», АТ «Родовід банк» та інші. Також вказана компанія купує борги, які забезпечені іпотечним нерухомим майном у Акціонерного комерційного банку «Форум». ТОВ «Вердикт капітал» співпрацює з ТОВ «Вердикт фінанс» та ТОВ «ФК Женева», і через ТОВ «ФК Женева» як правило відступає права вимоги якщо досягнута домовленість про закриття кредиту з ТОВ «Вердикт капітал». ТОВ «ФК Женева» і сама купує права вимоги у різних банків та звертається потім до суду з різними позовами. Також в групу компаній входить ТОВ «ФК Веста».

ТОВ «Вердикт капітал» купує права вимоги за кредитами або безпосередньо у діючих банків, які бажають від авто кредитів позбавитися як від неперспективного активу або купує права вимоги, які продаються борговими пулами на електронній торговій системі «PROZORRO продажі». На цій торговій системі продаються права вимоги по простроченим кредитам, які в свій час були укладені з банками, які на даний час визнані Національним банком України як неплатоспроможні і перебувають на тимчасовій адміністрації чи ліквідації. На системі «PROZORRO продажі» права вимоги продаються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) за правилами голландського аукціону. Як правило права вимоги продаються після того як вони поодинці продавалися на електронній системі «Сетам» і не були продані.

Після того як колекторська компанія ТОВ «Вердикт капітал» стала новим кредитором за кредитним зобов’язанням – уклала договір факторингу по авто кредитам з договором про відступлення прав вимоги за договорами застави або уклала договір купівлі продажу кредитного портфелю чи пулу кредитних договорів, вона починає слати позичальнику смс повідомлення про те, що вона є новим кредитором. Також починаються від ТОВ «Вердикт капітал» постійні телефонні дзвінки.

Адвокати ЮК «Майоров, Нерсесян та партнери» мають значний досвід у вирішенні спорів з ТОВ «Вердикт капітал». В практиці компанії значна кількість виграних судових процесів з ТОВ «Вердикт капітал»: про стягнення кредитної заборгованості (в тому числі стягнення трьох процентів річних та інфляційних витрат), про звернення стягнення на предмет застави шляхом продажу його третім особам. Також в практиці компанії існує значна кількість позитивно для позичальника врегульованих мирним шляхом спорів з ТОВ «Вердикт капітал»: проведених реструктуризацій кредитних боргів, припинень кредиту шляхом списання кредитного боргу, припинень кредитного договору шляхом отримання особами позичальника права вимоги на кредит та ін..

Ми допоможемо припинити кредитне зобов'язання, кредитором за яким є ТОВ "Вердикт капітал".

Для запису на юридичну консультацію по вирішенню спору з ТОВ «Вердикт капітал» звертайтеся за номером телефону, що зазначений нижче.

До Солом’янського районного суду м. Києва

Відповідач 1: 

Представник: Коротя Роман Олександрович

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія Женева»

Суддя: Українець В.В.

Заява
Про застосування позовної давності

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом ТОВ «ФК Женева» до Тіщенко Наталії Миколаївни, Тіщенко Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Тіщенко Сергій Петрович помер, а тому провадження в частині відносно нього має бути закрито. Копія свідоцтва про смерть додається.
Відповідач бажає подати заяву про застосування позовної давності та подати свої розрахунки суми 3% річних та інфляційних витрат.
Потрібно зазначити, що вказані позовні вимоги є незаконними, що є підставою для відмови в їх задоволенні, обґрунтування та розрахунки чого полягають в наступному:

Спочатку буде розрахований дійсний розмір 3% річних та інфляційних витрат за невиконання кредитного договору, а потім будуть наведені мотиви відсутності боргу у відповідача перед Позивачем.

Для того, щоб розрахувати дійсний розмір 3% річних та інфляційних витрат потрібно встановити розмір тіла кредиту. Відповідно до розрахунку заборгованості зробленого АТ «Укрсоцбанк» за спірним кредитним договором, розмір боргу за тілом кредиту становить 101 371,43 грн. А тому відносно вказаної суми має рахуватися 3% річних та інфляційні витрати і вони мають рахуватися в межах строків позовної давності за останні 3 роки.
• Що стосується 3% річних, то розмір вказаної складової розраховується наступним чином: 101 371,43 грн * 3% * 3 останні роки = 9123,42 грн.
• Що стосується інфляційних витрат, то тут потрібно зазначити наступне:
Розрахунок інфляційних витрат полягає в наступному:
Формула розрахунку інфляційних витрат:
1) індекс інфляції / 100 = число Х;
2) сума боргу * число Х = число Y;
3) число Y - сума боргу = сума інфляційних витрат за певний місяць.
Розрахунок здійснюється відповідно до правил економіки за кожен місяць за останні 3 роки до дня подання позову (період з 16.04.2016р. по 16.04.2019р. (день подання позову):
Розрахунок за пів квітня 2016р.:
1)103.5/100 =1 .035;
2) 101 371,43 грн. * 1 .035 = 104 919,43;
3)104 919,43 - 101 371,43 грн. = 3 548,0 грн. / 2 = 1774,00 грн.
Розрахунок за травень 2016р.:
1)100.1/100 =1 .001;
2) 101 371,43 грн. * 1 .001 = 101 472,80;
3) 101 472,80 - 101 371,43 грн. = 101,37 грн.
Розрахунок за червень 2016р.:
1)99.8/100 =0,998;
2) 101 371,43 грн. * 0,998= 101 168,68;
3) 101 168,68- 101 371,43 грн. = --202,74 грн. (в червні 2016р. інфляційні витрати відсутні і мають мінусовий показник оскільки в цьому місяці мала місце дефляція);
Розрахунок за липень 2016р.:
1)99.9/100 =0,999;
2) 101 371,43 грн. * 0,999= 101 270,05;
3) 101 270,05- 101 371,43 грн. = --101,37 грн. (в липні 2016р. інфляційні витрати відсутні і мають мінусовий показник оскільки в цьому місяці мала місце дефляція);
Розрахунок за серпень 2016р.:
1)99.7/100 =0,997;
2) 101 371,43 грн. * 0,997= 101 067,31;
3) 101 067,31- 101 371,43 грн. = --304,11 грн. (в серпні 2016р. інфляційні витрати відсутні і мають мінусовий показник оскільки в цьому місяці мала місце дефляція);
Розрахунок за грудень 2016р.:
1)100,9/100 =1,009;
2) 101 371,43 грн. * 1,009= 102 283,77;
3) 102 283,77- 101 371,43 грн. = 912,34 грн.
Розрахунок за січень 2017р.:
1)101,1/100 =1,011;
2) 101 371,43 грн. * 1,011= 102 486,51;
3) 102 486,51- 101 371,43 грн. = 1115,08 грн.
Розрахунок за лютий 2017р.:
1)101,0/100 =1,01;
2) 101 371,43 грн. * 1,01= 102 385,14;
3) 102 385,14- 101 371,43 грн. = 1013,71 грн.
Розрахунок за травень 2017р.:
1)101,3/100 =1,013;
2) 101 371,43 грн. * 1,013= 102 689,25;
3) 102 689,25- 101 371,43 грн. = 1317,82 грн.
Розрахунок за червень 2017р.:
1)101,6/100 =1,016;
2) 101 371,43 грн. * 1,016= 102 993,37;
3) 102 993,37- 101 371,43 грн. = 1621,94 грн.
Розрахунок за липень 2017р.:
1)100.2/100 =1 .002;
2) 101 371,43 грн. * 1 .002 = 101 574,17;
3) 101 574,17- 101 371,43 грн. = 202,74 грн.
Розрахунок за серпень 2017р.:
1)99.9/100 =0,999;
2) 101 371,43 грн. * 0,999= 101 270,05;
3) 101 270,05- 101 371,43 грн. = --101,37 грн. (в липні 2016р. інфляційні витрати відсутні і мають мінусовий показник оскільки в цьому місяці мала місце дефляція);
Розрахунок за листопад 2017р.:
1)100,9/100 =1,009;
2) 101 371,43 грн. * 1,009= 102 283,77;
3) 102 283,77- 101 371,43 грн. = 912,34 грн.
Розрахунок за грудень 2017р.:
1)101,0/100 =1,01;
2) 101 371,43 грн. * 1,01= 102 385,14;
3) 102 385,14- 101 371,43 грн. = 1013,71 грн.
Розрахунок за червень 2018р.:
1)100,0/100 =1;
2) 101 371,43 грн. * 1= 101 371,43;
3) 101 371,43 - 101 371,43 грн. = 0 грн.
Розрахунок за липень 2017р.:
1)99.3/100 =0,993;
2) 101 371,43 грн. * 0,993= 100 661,82;
3)100 661,82 - 101 371,43 грн. = --709,60 грн. (в липні 2018р. інфляційні витрати відсутні і мають мінусовий показник оскільки в цьому місяці мала місце дефляція);
Розрахунок за серпень 2018р.:
1)100,0/100 =1;
2) 101 371,43 грн. * 1= 101 371,43;
3) 101 371,43 - 101 371,43 грн. = 0 грн.
Розрахунок за вересень 2018р.:
1)101,9/100 =1,019;
2) 101 371,43 грн. * 1,019= 103 297,48;
3) 103 297,48- 101 371,43 грн. = 1926,05 грн.
Розрахунок за січень 2019р.:
1)101,0/100 =1,01;
2) 101 371,43 грн. * 1,01= 102 385,14;
3) 102 385,14- 101 371,43 грн. = 1013,71 грн.

За лютий, березень та квітень 2019р. інфляційні витрати не розраховуються оскільки в кінці січня 2019р. в рахунок погашення боргу було реалізовано заставний автомобіль, який забезпечував виконання кредитного договору та відповідно була погашена заборгованість в повному обсязі, докази чого додаються.
Отже, загальний розмір інфляційних витрат внаслідок додавання вищезазначених сум за останні 3 роки становить: 31 186,71 грн.
Тому, загальний розмір боргу, що включає в себе 3% річних та інфляційні витрати становить: 31 186,71 грн. + 9123,42 грн.= 40 310,13 грн.

Додатково потрібно також зазначити, що 3% річних та інфляційні витрати розраховувалися тільки відносно тіла кредиту. Відносно процентів за користування кредитом вказані фінансові санкції не розраховувалися виходячи з наступного:

Строк виконання кредитного зобов’язання в повному обсязі сплинув 21.04.2013 року.
Вказана календарна дата була визначена виходячи з умов кредитного договору, а саме п. 4.4 кредитного договору.
Тобто невиконання обов’язку зі сплати кредитних грошових коштів понад більше ніж 90 днів має наслідком настання строку виконання кредитного зобов’язання в повному обсязі.
Повне припинення сплати грошових коштів за кредитним договором відбулося 21.01.2013р., що підтверджується розрахунком заборгованості, який додається і якщо до вказаної календарної дати додати 90 днів виходить 21.04.2013р.
Отже з 21.04.2013 року у Кредитора за зобов’язанням виникло право достроково стягнути всю заборгованість за кредитним договором.
Отже проценти припинилися нараховуватися з 21.04.2013р., а тому за останні 3 роки до подання позову, враховуючи позовну давність, проценти не могли нараховуватися, а тому відсутні і 3% річних та інфляційні витрати відносно процентів за останні 3 роки до подання позову.

Тому, загальний розмір боргу, що включає в себе тіло кредиту, 3% річних та інфляційні витрати становить: 101 371,43 грн + 31 186,71 грн. + 9123,42 грн.= 141 681,13 грн.
25.01.2019р. було сплачено в рахунок виконання кредитного договору 184 000,00 грн., а саме на електронних торгах був реалізований автомобіль, що був відповідно до п. 1.3.1 кредитного договору переданий в заставу в рахунок виконання цього договору. А тому заборгованість Відповідача 1, що визначена тілом кредиту, 3% річних та інфляційними витратами, розмір яких визначений вище, погашена в повному обсязі та навпаки Позивач має борг перед Відповідачем 1, про повернення якого будуть подаватися окремі позови.

На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Відмовити в задоволенні позову ТОВ «ФК Женева» про стягнення заборгованості;
2. Застосувати відносно позовних вимог ТОВ «ФК Женева» позовну давність (загальну та спеціальну) та відмовити у задоволенні позову.

Додатки:
1. Копія розрахунку заборгованості зробленої банком;
2. Докази направлення цієї заяви з додатками Позивачу;
3. Копія акту реалізації транспортного засобу;

До Солом’янського районного суду м. Києва

Відповідач 1: 

Представник: Коротя Роман Олександрович
Адреса для листування: 01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт капітал»

Відповідач 2: 

Пояснення
Відносно позовних вимог

В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом ТОВ «Вердикт капітал» до Лютої Наталії Вікторівни, Шраменко Алли Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач бажає керуючись ст. 43 ЦПКУ надати письмові пояснення відносно позовних вимог, які полягають в наступному:
Потрібно зазначити, що вказані позовні вимоги є незаконними, що є підставою для відмови в їх задоволенні, обґрунтування чого полягає в наступному:

1. Позивач не є кредитором за кредитним договором, що був укладений між ВАТ «Банк Фінанси та кредит» та.
Позивач просить стягнути з Відповідачів заборгованість за кредитним договором від 24.07.2008р.
• По-перше: кредитний договір укладався між ВАТ «Банк Фінанси та кредит» та  не 24.07.2008р., а 24.06.2008р.
• По-друге: Як додаток до позову Позивач додав копію договору про відступлення прав вимоги за договорами застави. В п. 1.1 доданої копії договору чітко зазначено, що «Сторони цим погоджуються, що за своєю правовою природою даний договір є правочином з передання Банком шляхом продажу прав вимоги за Договорами застави, зазначені у додатку №1 до даного Договору, новому Заставодержателю (відступлення прав вимоги)».

Жодного договору про передання прав вимог саме за кредитним договором від 24.07.2008р. та за договором поруки, що забезпечує вказаний договір, до позову не додано.

Право вимоги за договором застави не дає право подавати позов про стягнення кредитної заборгованості за кредитним договором, що обґрунтовується наступними нормами закону:

Отже, за вказаним договором про відступлення права вимоги за договорами застави, Позивач має право подавати лише позов про звернення стягнення на предмет застави, зазначаючи ціну за якою він має продаватися, спосіб продажу, опис предмета застави та ін.. Але такі позовні вимоги відсутні.

Натомість наявні вимоги про стягнення кредитної заборгованості, але статус кредитора за кредитним зобов’язанням при цьому не підтверджений.
Додатково потрібно зазначити, що в п. 2.2 Договору про відступлення прав вимоги чітко зазначено, що за цим договором Заставодержатель має право лише задовольняти свої вимоги за рахунок предмета застави (копія договору застави при цьому не додана до позову) і лише після оплати права вимоги. Також потрібно зазначити, що жодного документу, що підтверджував би оплату за договором, до позову не додано, що свідчить про неотримання права вимоги.
• По-третє, до позову не доданий жодний доказ, що Позивач отримав саме право вимоги відносно Відповідачів. В договорі про відступлення прав вимоги по-перше передаються права вимоги відносно договорів застави, а не відносно кредитних зобов’язань, а по-друге жодного посилання на Відповідачів та немає.
Що стосується документу, що називається витяг з реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються та боржників за такими договорами, то потрібно зазначити, що вказаний документ є недопустимим доказом. У вказаному документі відсутня будь-яка відмітка АТ «Банк фінанси та кредит» про відступлення права вимоги і чітко зрозуміло, що вказаний документ редактувався як було вигідно Позивачу: різні шрифти, таблиця не цілісна, номер та дата кредитного договору, а також суми боргу вписані як вигідно Позивачу та його посадовими особами, відсутні будь-які відмітки відносно поручителя та ін..

2. Позивач просить стягнути грошові кошти в розмірі 250 000,00 грн. Не зрозуміло яким чином виникла саме така сума грошових коштів та з яких складових частин вона складається.

Виходячи з того, що строк зобов’язання за кредитним договором був установлений до 28.07.2016р., то саме з вказаної дати припинилося нарахування процентів за користування та пені за прострочення повернення кредиту (постанова Великої Палати Верховного Суду від 28.03.2018р. по справі №444/9519/12). А враховуючи строки позовної давності 3 роки для процентів та 1 рік для пені, виходить, що проценти та пеня не можуть бути стягнені оскільки вони не нараховувалися за останні 3 роки до дня подання позову. Що стосується позовної давності відносно тіла кредиту, то позовна давність також має бути застосована відносно кожного платежу.

Враховуючи, що документ, який називається розрахунок заборгованості – який поданий Позивачем, не містить жодних розрахунків, та відповідно не зрозуміло яким чином з’явилися суми, які там зафіксовані, неможливо вирахувати позовну давність відносно платежів, а тому Позивачу також має бути відмовлено в задоволенні позову з огляду на те, що суми «начебто» боргу, що зафіксовані ним в позовних вимогах та в «начебто» розрахунку заборгованості, взагалі необґрунтовані та непідтверджені допустимими, достатніми та належними доказами, в тому числі первинними обліковими бухгалтерськими документами: виписками з банківського рахунку, що відображений в п. 2.2 та 7.10 кредитного договору (саме на вказаний рахунок мали повертатися грошові кошти).

3. Що стосується вимог відносно поручителя, то потрібно зазначити, що в жодному документі, що доданий до позову, не зазначено, що передавалося право вимоги відносно поручителя. Також потрібно зазначити, що порука є припиненою на підставі ч. 1 ст 559 ЦКУ оскільки 29.07.2013р. було підписана між банком і позичальником додаткова угода, за якою було збільшено строк повернення кредиту, а тому збільшено строк нарахування процентів за користування, що є зміною зобов’язання без згоди поручителя, внаслідок чого відбулося збільшення відповідальності поручителя. Також порука припинилася на підставі ч. 4 ст 559 ЦКУ відповідно до якої порука припинилася внаслідок непред’явлення позову до поручителя протягом 3 років з дня настання строку виконання кредитного зобов’язання – тобто 3 років з 24.07.2013р. до 24.07.2016р. Саме вказані дати потрібно застосовувати оскільки за збільшений 29.07.2013р. строк виконання зобов’язання поручитель не поручалася.

На підставі вищезазначеного,
ПРОШУ:
1. Відмовити в задоволенні позову ТОВ «Вердикт капітал» до про стягнення заборгованості;
2. Застосувати відносно позовних вимог ТОВ «Вердикт капітал» позовну давність.

Додатки:
1. Копія ордеру та свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія постанови ВП ВС;

 
Коротя Р.О. _________________ 19.04.2019р.