Зразок заяви про відкриття провадження, стягнення коштів яке гарантується державою

Управління державної виконавчої

служби Головного управління юстиції

____________________________________

(зазначити назву регіону) 

____________________________________ 

      (найменування (для юридичних осіб),

ПІБ (для фізичних осіб) заявника)

____________________________________

                                                                                       (адреса для листування, телефон, адреса      

                                                                                                    електронної пошти (за наявності)

                                                                                _____________________________________

                                                                                           (у разі якщо заява подається представником,

                                                                                              зазначається його ПІБ, та документ який

                                                                                                      підтверджує його   повноваження)

 

ЗАЯВА 

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та пункту 4 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, прошу прийняти виконавчий лист (рішення)  від __________ р.  № _____, виданий (не)

_______________________________________________________________________________                                                                   (назва суду)

 про _______________________________________________________________________________

                                            (повна резолютивна частина рішення)

Кошти прошу перераховувати _____________________________________________________________________________

              (реквізити банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або дані для 

_____________________________________________________________________________

перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо  

                                                         зазначений рахунок відсутній).

 

         Додаток:

 1. Оригінал (дублікат) виконавчого документа (копія рішення суду) на ___ арк.;
 2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на ___ арк.;
 3. Копія паспорта на ____ арк.

Підпис

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

 • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
 • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
 • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
 • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
 • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
 • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
 • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
 • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
 • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73