Юрист Київ Подол, адвокатська допомога

Якщо вам потрібна юридична допомога або правова консультація в Подільському районі чи на Подолі, ви можете звернутися до адвокатів нашої компанії.

Адвокати нашої компанії надають широкий спектр адвокатських послуг в Подільському районі м. Києва (Куренівка, Виноградар, Вітряні гори, Мостицький та Мінський масиви, Рибальський). Наші адвокати захистять ваші права в Подільському районному суді м. Києва, Подільському управлінні поліції, Подільскій прокуратурі та інших органах цього району. Ми пропонуємо наступну допомогу:

Захист на досудовому слідстві та під час судового розгляду кримінальних проваджень, допомога адвоката під час допиту, обшуку, відшкодування шкоди завданої злочином, допомога під час затримання, виклику слідчим, дізнавачем чи прокурором, захист по таким злочинам як шахрайство, крадіжки, привласнення, заволодіння майном чи коштами та багатьом іншим.

Правова допомога в списанні кредитної заборгованості, визнанні виконавчих написів про стягнення кредитних боргів такими, що не підлягають виконанню, захист заставного майна від незаконних посягань колекторських компаній, поділ майна подружжя на вигідних умовах, захист прав дітей та стягнення аліментів, юридичний захист від домашнього насильства, вирішення земельних спорів, вирішення спорів пов'язаних з будівництвом нових об'єктів нерухомого майна, аналіз документів перед придбанням квартир в новобудовах чи на вторинному ринку житла та допомога в багатьох інших видах цивільних справ.

Юридична допомога в захисті бізнесу від незаконних посягань, захист від рейдерів, скасування незаконних реєстрацій змін в корпоративних правах, вирішення спорів між учасниками (акціонерами) підприємств, скасування результатів незаконних державних перевірок, скасування рішень державних органів, захист прав працівників від порушень їх прав та багато іншого.

Наша компанія має в своєму складі адвокатів з усіх видів правового захисту. Ми допоможемо захистити ваші права.

На консультацію ви можете записатися за вказаним номером телефону.

 

26 января 2022 года судья Подольского районного суда г.Киева Головчак Н. М., рассмотрев заявление ОСОБА_1 об обеспечении иска до предъявления иска, -

В С Т А Н О В И В :

В январе 2021 года ОСОБА_1 обратился в суд с заявлением об обеспечении иска до предъявления иска, в котором просит:

1) остановить взыскания в исполнительном производстве № 67939206 от 17 декабря 2021 года на основании исполнительной надписи № 140058 от 11 июня 2021 года, совершенного частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Остапенко Е.М., » задолженности на сумму 7 250,00 грн;

2) отменить арест средств, наложенных на основании исполнительной надписи от 11.06.2021 № 140058, совершенного частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Остапенко Е.М.;

3) установить запреты на совершение каких-либо действий по выполнению исполнительной надписи от 11.06.2021 № 140058, совершенного частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Остапенко Е.М.

В обоснование заявления отметил, что им будет подано исковое заявление в ООО «Первый инвестиционный клуб», третьи лица: частный нотариус Киевского городского нотариального округа Остапенко Е.М., частный исполнитель исполнительного округа Киевской области Крегул И.И., о признании исполнительной надписи не подлежащим исполнению.

Указывает, что при исполнении у частного исполнителя находится исполнительное производство по принудительному исполнению исполнительной надписи нотариуса, поэтому совершение исполнительных действий посредством взыскания суммы задолженности при рассмотрении его иска в суде может существенно усложнить эффективность защиты его нарушенных прав и интересов.

17 декабря 2021 частным исполнителем исполнительного округа Киевской области Крегулом И.И. открыто исполнительное производство о взыскании с ЛИЦО_1 в пользу ООО «Первый инвестиционный клуб» задолженности в размере 7250 грн 00 коп. на основании исполнительной надписи № 140058, совершенной 11 июня 2021 частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Остапенко Е.М.

Адекватность меры обеспечения иска, применяемого судом, определяется его соответствием требованиям, в обеспечение которых она употребляется.

Оценка такого соответствия осуществляется судом, в частности с учетом соотношения права (интереса), о защите которых просит заявитель, и интересов сторон и других участников судебного процесса.

Так, цель обеспечения иска – это хотя и немедленные, однако временные меры, направленные на недопущение затруднения или невозможности исполнения судебного акта, а также препятствование причинению значительного ущерба истцу.

При рассмотрении заявления об обеспечении иска решается только вопрос о наличии оснований для принятия мер обеспечения иска и не решаются материально-правовые требования и заранее результат рассмотрения дела по существу иска.

Меры обеспечения иска носят временный характер и действуют до исполнения решения суда, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Поскольку частным исполнителем открыто исполнительное производство по принудительному исполнению исполнительной надписи, а истец обжалует такую ​​исполнительную надпись в судебном порядке путем представления иска о признании его не подлежащим исполнению, поскольку считает, что такая исполнительная надпись осуществлена ​​с нарушением норм действующего законодательства, - существует реальная угроза, что непринятие мер обеспечения иска может существенно усложнить или сделать невозможным эффективную защиту или возобновление нарушенных прав истца (в случае удовлетворения иска), за защитой которых он обратился в суд.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 149, 150, 152, 153, 353 ГПК Украины, суд

У Х В А Л И В :

Заявление ОСОБА_1 об обеспечении иска – удовлетворить частично.

Остановить взыскание в исполнительном производстве № 67939206 от 17 декабря 2021 года на основании исполнительной надписи № 140058 совершенного 11 июня 2021 года частным нотариусом Киевского городского нотариального округа Остапенком сумме 7 250 грн 00 коп. к решению дела по существу.

В другой части – отказать.