Юридична допомога військовозобов'язаним в ТЦК СП по новому закону про мобілізацію 2024 (зразки документів)

Хто з військовозобов’язаних працівників (чоловіки і жінки) обов’язково мають оновити дані за 60 днів Якщо дані вже оновлювалися в 2023 році чи до травня 2024, як бути?

Способи оновлення даних: дієві і не дуже. Чи можна направити роботодавцю до ТЦК оновлення даних військовозобов’язаних працівників? ВЛК знову?

Як оплатити та протабелювати робочий день працівнику, який оновлював дані та проходив ВЛК Як діяти роботодавцю та які ризики і штрафи очікувати, якщо військовозобов’язаний працівник не оновив дані за 60 днів?

Яка відповідальність, заходи впливу і штрафи очікують військовозобов’язаних працівників, якщо вони не оновлять дані за 60 днів

Надаємо послуги з незалежного медичного висновку з приводу вашого стану здоров'я по стану придатності до військової служби. Вказаний незалежний медичний висновок буде корисний для спорів з ВЛК.

Наприклад, ВЛК визнала без огляду кардіолога чоловіка придатного до проходження військової служби. Після цього, був поданий незалежний медичний висновок, за наслідками якого особа було визнана непридатна до військової служби.

Витяг з висновку: «Ситуація така, що за даними мед.документації у нього було проведено оперативне втручання (РЧА) на фоні WPW, є СН ІІ ступеня, тому мали визнати його непридатним до в/с по п. "а" ст. 38 згідно з Наказом МО України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом МО України № 262 від 27.04.2024 «Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України») Додатку 1 «Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, служби у військовому резерві» «Хвороби системи кровообігу (I00-I99), їх наслідки» Додатку 2 «ПОЯСНЕННЯ щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби» «IX. Хвороби системи кровообігу (I00-I99), їх наслідки» "...стаття 38:... пункту «а» «…наслідки оперативного втручання з приводу вроджених або набутих вад серця…або хірургічного лікування аритмій (катетерна абляція AV-з’єднання тощо)…без урахування СН. …гіпертрофія лівого шлуночка, клапанні вади (стеноз I ступеня та вище)…», тому підпадає під контингент «Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку».

 

Контакти:

Контактна інформація: 063-595-87-10 (вайбер та телеграм)

911inua@gmail.com">911inua@gmail.com

 

Ми пропонуємо широкий спектр послуг, включаючи:

 • 1. Консультації з усіх питань, що стосуються відстрочки від мобілізації, підстав та порядку звільнення з військової служби, порядку проходження військово-лікарських комісій, порядку проходження військової служби, грошових виплат які призначаються за поранення, отримання інвалідності, втрати працездатності під час проходження військової служби а також грошової допомоги яка призначається сім’ям загиблих військовослужбовцям;
 • 2. Допомогу у складанні заяв про надання відстрочки від мобілізації (за наявності відповідних підстав);
 • 3. Допомогу у складанні рапортів про звільнення з військової служби (за наявності відповідних підстав);
 • 4. Допомогу у направленні рапортів на адресу військової частини (у разі відмови у прийнятті рапорту командуванням);
 • 5. Оскарження рішень, дій, бездіяльності командування військової частини, в тому числі рішень дій та бездіяльності, пов’язаних із незаконною відмовою у звільнення з військової служби, неприйняттям чи нерозглядом рапорту про звільнення з військової служби;
 • 6. Оскарження рішень про відмову у нарахуванні та виплаті військовослужбовцю доплат / винагород / надбавок / та інших грошових коштів виплата яких передбачена законом;
 • 7. Допомогу у збиранні та витребуванні необхідних документів та складення і подача заяв для отримання компенсації за поранення, отримання інвалідності, втрати працездатності під час проходження військової служби, та компенсації сім’ям військовослужбовців, що загинули;
 • 8. Правовий захист військовослужбовців у кримінальних провадженнях, зареєстрованих за дезертирство/самовільне залишення військової частини або місця служби, чи інше порушення військової дисципліни, а також зареєстрованих за будь які інші кримінальні правопорушення;

 

photo 2024 05 29 14.10.48

 

ЗРАЗОК АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ ДО ТЦК СП

___________ територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Вих.№02-67

Від 18.05.2024р.

Запит

(в порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»)          У зв’язку із наданням правової (правничої) допомоги гр. _______-, пов’язаної із представництвом його інтересів, керуючись ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», звертаюся до Вас з наступним.

18.05.2024 року ___________ надіслав заяву про необхідність отримати документ, що підтверджує загибель його рідного брата ______ при виконанні бойового завдання. Дана довідка є вкрай важлива для _______. і надає йому право на перетинання державного кордону.

_________  заява була отримана працівник районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за довіреністю з підписом особи «Северин».

Проте станом на _______ будь-яка відповідь від _________ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відсутня.

Для надання якісної правової допомоги виникла необхідність в отриманні відомостей, які є  ключовими моментами при розгляді справи в суді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 3, 5, 20, 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», - 

Прошу:

1.         Надати довідку про загибель ____при виконанні бойового завдання.

2.         Відповідь на запит прошу надсилати на поштову адресу адвоката ___________.

Додатки: 

1. копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю в кількості 1 шт.

2. ордер.

3. копія паспорта та РНОКПП ____.,

З повагою, 

Адвокат                                  _____________________                  

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.   

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, на даний адвокатський запит тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 212-3 КУпАП України).

ЗРАЗОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ ДАНИХ

Додаток 4 до Порядку 

__________________________ (найменування районного (міського) 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки,

органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) 

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну облікових даних 

1. Прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) _____________ ________________________________________________________________ 

2. Реєстраційний номер облікового запису Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ________________________________________________________________ 

3. Військово-обліковий документ: серія _____ No _______________, виданий ___ _______ _____ р. 

4. Номер військово-облікової спеціальності ______________________ 

5. Військове звання ___________________________________________ 

6. Дата народження ___________________________________________ 

7. Зміна облікових даних ______________________________________ ________________________________________________________________ 

8. Підстава для зміни облікових даних __________________________ 

________________________________________________________________ (найменування документа, номер та дата видачі) 

9. Перебування на військовому обліку ___________________________ (найменування районного (міського) 

________________________________________________________________ територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, 

підрозділу Служби зовнішньої розвідки) 

10. Адреса місця проживання __________________________________ ________________________________________________________________ 

________________________ ___________ ______________________ (найменування посади керівника державного (підпис) (ініціали (ініціал власного імені) та 

органу, органу місцевого самоврядування, прізвище) підприємства, установи, організації)

ЗРАЗОК СКАРГИ НА ВЛК

Центральна військово лікарська комісія 

_____________________________________ Від __________________________________ _____________________________________ 

СКАРГА

на постанову _______________________ВЛК від __________ р. No

Я, військовослужбовець (за контрактом, призваний по мобілізації),____________________ __________________________________________________, __________ року народження, (звання, посада, підрозділ, в/ч), _______________________________________________ _____________________________________________________________, отримав поранення під час виконання бойового завдання (обов’язків військової служби) _______________ (дата, час, місце отримання поранення), внаслідок якого завдано шкоду моєму здоров’ю. У зв’язку з одержаним мною пораненням я був звільнений від виконання обов’язків військової служби, та проходив лікування в _________________________ в період з ___________ р. по _____________ р. 

По завершенню лікування та реабілітації я пройшов військово-лікарську комісію.

Відповідно до постанови військово-лікарської комісії No_____ від_______202_р. було поставлено діагноз ______________ та визнано ________________ (придатним/обмежено придатним/непридатним з переоглядом через 6-12 місяців) за статтею ____ Наказ Міністерства Оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 No 402.

Я не погоджуюсь з даним висновком, оскільки стан мого здоров’я та не дозволяє виконувати передбачені статутами, посадовою інструкцією службові обов’язки з моєї військової спеціальності у Збройних Силах України. __________________________________________ _______________________________________________________________ (інші аргументи щодо неможливості продовження служби в рядах ЗСУ/неможливості виконання певних обов’язків чи видів робіт). Що також підтверджується наступними медичними висновками: ________________________________________________________________________________ Також при винесенні оскаржуваної постанови не було враховано наступне: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Керуючись положеннями Наказу Міністерства Оборони України Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України від 14.08.2008 No 402: 

ПРОШУ: 

1.         Скасувати Постанову ВЛК No______ від _____________ 

2.         Призначити та провести повторний медичний огляд. 

3.         Винести Постанову, якою визнати мене обмежено придатним/непридатним для 

проходження військової служби у Зробйних Силах України з виключенням із військового обліку. 

До скарги додаю: 

1. Копія постанови ВЛК No______ від ______________.

2. Копія висновку медичного обстеження No____ від ______________. 3. Копія довідки про обставини травми.

Дата/ПІП/підпис 

 

Якщо вам потрібно договір про виховання дитини для ТЦК, надаємо зразок договору

 

Д О Г О В І Р

між батьками щодо виховання дитини та

визначення місця проживання дитини

 Місто_______                                                              травня дві тисячі двадцять четвертого року

          Ми, ____________, далі – «Мати», з однієї сторони, та _____________, далі –  «Батько», з другої сторони, разом – «Батьки», володіючи українською мовою, усвідомлюючи суть цього правочину, значення своїх дій та спроможні керувати ними, без будь-якого примусу, як фізичного так і психічного, насильства або погроз, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності угод, та згідно вільного волевиявлення, котре відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, усвідомлюючи  свої права та обов’язки за договором, маючи намір урегулювати на майбутнє відносини між собою, що стосуються питання участі у вихованні нашої спільної дитини, сина: ________________, далі - «Дитина», на засадах взаємоповаги один до одного, керуючись статтями 141, 157, 160 Сімейного кодексу України, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей договір укладено стосовно місця проживання та утримання спільного малолітнього сина Батьків - ____________. Факт батьківства підтверджується Свідоцтвом про народження серії _____________

1.2. Відповідно до цього договору Батьки домовились про місце проживання Дитини та про порядок здійснення батьківських прав Батьком та Матір’ю.

1.3. Місцем проживання та виховання Дитини Батьки визначили місце проживання Мати. Сторони домовились, що Батько забезпечує утриманя Дитини.

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

2.1. Батько має право зустрічатися та спілкуватися з Дитиною, в тому числі, за попередньою домовленістю з Матір'ю, у будь-який день тижня та у будь-який час, а також має право, за попередньою домовленістю та погодженням з Матір'ю, брати Дитину до себе за місцем свого проживання у вихідні дні.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Мати зобов’язується:

3.1.1. Піклуватися про здоров’я дитини, брати участь у вихованні дитини, забезпечити дитині достатній рівень освіти незалежно від стосунків сторін. 

3.1.2. В дні та час, визначені в п. 2.1. цього договору одягати та збирати Дитину для зустрічі з Батьком.

3.1.3. У випадках, визначених п. 2.2, готувати до часу від’їзду багаж Дитини.

3.1.4. Завчасно повідомляти Дитину про час та день зустрічі з Батьком, а також повідомляти про причини, що унеможливлюють такі зустрічі, якщо це відомо.

3.2. Батько зобов’язується:

3.2.1. Брати участь у вихованні та духовному розвитку дитини, незалежно від стосунків з Матір'ю.

3.2.2. Захищати права дитини й бути його законним представником у школі, кружках, студіях, таборах і т.д.

3.2.3. У міру можливості утримувати та забезпечувати Дитину необхідним для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку Дитини.

3.2.4. Піклуватись про здоров'я, фізичний та психологічний розвиток Дитини.

3.2.5. Брати участь у забезпеченні отримання освіти Дитиною.

3.2.6. Забезпечувати у міру можливості потреби дитини, необхідні для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку дитини.

3.2.7. Виконувати інші обов'язки згідно Закону України «Про охорону дитинства», в тому числі виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці, виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей.

3.3. Спільні зобов’язання Батьків:

3.3.1. Батьки зобов’язуються належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, а також своєчасно повідомляти один одного про зміну свого місця проживання, контактних телефонів, та будь-які інші обставини, що мають суттєве значення для своєчасного виконання своїх зобов’язань за цим договором.

3.3.2. Батьки зобов’язуються не втручатися в особисте життя один одного та не підбурювати Дитину проти Батька чи Матері.

3.3.2. Батьки зобов’язуються у міру можливості додатково до перерахованого вище спільно організовувати відвідання Дитиною цирку, кінотеатрів, театрів, клубів, а також проведення іншого дозвілля Дитини.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Цей договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення і діє до часу настання повноліття Дитини.

4.2. Батьки зобов’язуються переглянути умови цього договору протягом 1 (одного) місяця з моменту настання таких обставин:

4.2.1. По досягненні дитиною десятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено з урахуванням бажання самої Дитини.

4.2.2. По досягненні дитиною чотирнадцятирічного віку, - місце проживання Дитини буде визначено бажанням самої Дитини.

4.3. За згодою сторін в період дії договору зміни та доповнення до нього вносяться шляхом укладення додаткового договору, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір може бути розірвано. Одностороння відмова від виконання договору або одностороння зміна його умов не допускається. При відсутності домовленості між сторонами питання зміни чи розірвання цього договору вирішуються в судовому порядку.

4.4. Всі спори, що виникнуть в процесі виконання цього договору, та розбіжності в тлумаченні окремих положень цього договору вирішуються сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до діючого законодавства України.

4.5. Строк дії договору складає три роки. Договір припиняє дію _________2027 року.

4.6. Сторони домовились щодо усіх істотних умов договору та домовились, що вказаний договір буде нотаріально посвідчений через місяць з моменту його підписання, що підтверджується письмовими доказами. У випадку, якщо із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

4.7. Зміст статей 141, 142, 150-155, 157-162, 171 Сімейного кодексу України нам роз’яснено.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток: пояснення

Військовозобов’язаним в Україні почали вклеювати штрих-код у військовий квиток.Це робиться з метою спростити та прискорити процес перевірки даних про військовослужбовців.

Що таке VIN-код?

VIN-код (Vehicle Identification Number) – це унікальний 17-значний номер,який присвоюється кожному транспортному засобу.У даному контексті VIN-код використовується як ідентифікаційний номер для військовозобов’язаних.

Для чого потрібен VIN-код?

VIN-код використовується для:

 • Підтвердження оновлення даних:За наявністю VIN-коду в військовому квитку можна швидко й легко перевірити,чи оновив військовозобов’язаний свої дані у ТЦК (територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки).
 • Боротьби з ухиленням від мобілізації:VIN-код допомагає виявити військовозобов’язаних,які не оновили свої дані,що може свідчити про їхнє ухилення від мобілізації.
 • Швидкої перевірки документів:Працівники ТЦК та поліції можуть за допомогою спеціального обладнання швидко зчитати VIN-код та отримати доступ до актуальної інформації про військовозобов’язаного.

Що робити, якщо у військовому квитку немає VIN-коду?

Якщо у вашому військовому квитку немає VIN-коду,вам необхідно:

 • Звернутися до ТЦК за місцем проживання та оновити свої дані.
 • Після оновлення даних вам буде вклеєно VIN-код у військовий квиток.

Що далі?

Наразі розробляється єдиний документ для військовозобов’язаних,який буде містити всю необхідну інформацію.Документи "старої" форми залишаються чинними,але у них будуть внесені відповідні відмітки.

Переваги VIN-коду:

 • Швидкість та простота перевірки:VIN-код дозволяє швидко й легко перевірити актуальність даних про військовозобов’язаного.
 • Боротьба з ухиленням від мобілізації:VIN-код допомагає виявити військовозобов’язаних,які не оновили свої дані,що може свідчити про їхнє ухилення від мобілізації.
 • Зручність для військовозобов’язаних:VIN-код позбавляє необхідності носити з собою додаткові документи.

Поради адвоката при спілкуванні з представниками ТЦК та СП:

Зверніть увагу:Ці поради надаються в інформаційних цілях і не є юридичною консультацією.У разі виникнення проблем рекомендується звернутися до кваліфікованого юриста.

Загальні рекомендації:

 • Зберігайте спокій та ввічливість.Не провокуйте конфліктів та не піддавайтеся на емоції.
 • Пам'ятайте про свої права.Ви маєте право знати причину зупинки,пред'явити документи,що посвідчують особу,та відмовитися від підписання будь-яких документів,якщо не впевнені у їхній законності.
 • Фіксуйте все на камеру.Це допоможе вам у разі виникнення спірних ситуацій.
 • За потреби звертайтеся за допомогою до адвоката.

Конкретні дії при зустрічі з представниками ТЦК та СП:

1. Перевірте повноваження:

 • Запитайте,чи є у представників ТЦК та СП службові посвідчення.
 • Перевірте,чи мають вони наказ на проведення перевірки або вручення повістки.

2. З'ясуйте причину зупинки:

 • Запитайте,на якій підставі вас зупинили.
 • Якщо вам не пояснюють причину,ввічливо,але наполегливо попросіть її пояснити.

3. Пред'явіть документи, що посвідчують особу:

 • За наявності,пред'явіть паспорт або військовий квиток.
 • Якщо у вас немає документів при собі,поясніть причину та запропонуйте пред'явити їх пізніше.

4. Дії у разі вручення повістки:

 • Перевірте,чи правильно заповнена повістка.
 • Запитайте,чи можете ви сфотографувати повістку.
 • Якщо ви не згодні з врученням повістки,поясніть причину та попросіть письмову відмову.

5. Ваші права:

 • Ви маєте право на безоплатного адвоката.
 • Ви маєте право на оскарження дій представників ТЦК та СП.
 • Ви маєте право не підписувати жодних документів,якщо не впевнені у їхній законності.

Пам'ятайте:

 • Ви не зобов'язані йти з представниками ТЦК та СП,якщо вони не мають законних підстав для вашого затримання.
 • Ви не зобов'язані підписувати жодні документи,якщо не впевнені у їхній законності.
 • У разі виникнення проблем рекомендується звертатися за допомогою до адвоката.