Скарга на невнесення даних в реєстр досудових розслідувань (НАБУ)

Слідчому судді Солом’янського районного суду

м. Києва

 

Скаржник: Коротя Роман Олександрович

Адреса:________________________________________

 

Особа, дії якої оскаржуються:

Національне антикорупційне бюро України

03035, м. Київ, вул.. В.Сурикова, 3

Скарга

на невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Коротя Роман Олександрович (далі Скаржник) 05.07.2017р. звернувся до Національного антикорупційного бюро України (далі НАБУ) з заявою про вчинення кримінальних правопорушень __________________________________ передбачених ст.. 366-1, 368-2 ККУ. Відповідні докази звернення додаються.

Відповідно до ст. 366-1 ККУ Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації - караються штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.. 368-2 ККУ Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 216 КПКУ вказані кримінальні правопорушення відносяться до підслідності НАБУ.

Згідно ч. 1, 2 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тобто, питання щодо наявності або відсутності в діях ___________________ кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 366-1, 368-2 ККУ, повинно вирішуватись на стадії досудового розслідування, і у разі встановлення даного факту повинно було оформлено належним процесуальним документом, відповідно до ст. 284 КПК України.

З аналізу самої заяви, без проведення слідчих дій, неможливо встановити відсутність підстав для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 303 КПК України, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, може бути оскаржено до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 214, 303, 304 КПК України,

ПРОШУ:

Прийняти скаргу до розгляду.
Зобов’язати уповноважену (службову) особу Національного антикорупційного бюро України внести відомості про вчинення кримінальних правопорушень ____________________________________________, передбачених ст.. 366-1, 368-2 Кримінального Кодексу України до Єдиного реєстру досудових розслідувань та невідкладно розпочати досудове розслідування.
Про час та дату розгляду скарги повідомити мене у встановленому законом порядку.
Додатки:

Копія скарги з додатками відповідно до кількості сторін у справі;
Копія адвокатського договору, ордер та копія свідоцтва.
Коротя Р.О. _________________ «__»_________2018р.

Також вам буде цікаво:

Кримінальний адвокат