Зразок відповіді рієлтора на запит податкої служби (фінансовий моніторинг)

Якщо ви займаєтесь посередницькою діяльністю (оренда нерухомого майна) і вам Державна податкова служба направила запит, як суб’єкту фінансового моніторингу з вимогою надати інформацію встановленого зразка, вказаний зразок заяви вам допоможе написати відповідь таким чином, щоб уникнути перевірки.

Державна податкова служба України

Головне управління ДПС у м. Києві 04116, Київ, вул. Шолуденка, 33/19

ПІП _______ Адреса: 02222, Київ, вул. ____

На ваш лист №____ від 21.10.2020 року з приводу дотримання вимог діючого законодавства в частині подання інформації про укладені за посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості повідомляю.

Наказ Міністерства фінансів України від 13.05.2017 №497 затверджено форму Інформації суб’єктів господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов’язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), укладених за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (далі - Інформація), що подається зазначеними суб’єктами господарювання до контролюючих органів за місцем своєї реєстрації.

Таким чином вищезазначені вимоги законодавства передбачає подання спеціальної форми звітності для суб’єктів, які проводять саме посередницьку діяльність при укладенні договорів оренди нерухомого майна. Обов’язковою умовою, є посередництво при укладанні оренди майна, яке не належить суб’єкту звітності на праві власності.

Для таких суб’єктів спеціально передбачені наступні класи КВЕД:

68.31 Агентства нерухомості Цей клас включає діяльність агентств нерухомості: • посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту Цей клас також включає: • діяльність агентств зі стягування орендної плати

Фізична особа-підприємець _________ має клас КВЕД 68.20, а саме:

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Таким чином, клас КВЕД 68.20 не передбачає посередницькі послуги при укладання договорів з приводу оренди нерухомого майна, а передбачає саме діяльність з приводу здавання в оренду нерухомого майна, яке належить на праві власності ФОП __ (інформацію про наявність нерухомого майна у власності можна отримати з відкритих реєстрів). За таких обставин, ФОП __ не є суб’єктом подання інформації у розумінні Наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 №497, оскільки здає в оренду власну нерухомість, а посередницькою діяльністю при укладанні договорів оренди не займається. Наявність сертифікату на здійснення рієлторської діяльності №022092, строком дії до 16.11.2021 не свідчить про посередницьку діяльність з приводу надання в оренду нерухомого майна.

Разом з тим, окремо повідомляємо, що у випадку зайняттям посередницької діяльності, пов’язаної з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтерів), укладених за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди), будуть відповідно змінені клас КВЕД та подана інформація відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 13.05.2017 №497

Отже, за порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації, відповідно до ст.119 прим.1 ПКУ, рієлтор не несе відповідальність, оскільки не є суб'єктом подання такої інформації.

ПІП __ 05.11.2020 року.

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

  • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
  • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
  • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
  • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
  • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
  • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
  • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
  • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
  • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73

Як правильно перевіряти нерухомість

А