Відзив (заперечення) на позов Приватбанка по боргу (карта)

Останнім часом існує дуже багато позовів ПАТ "Приватбанк" до фізичних осіб про стягнення заборгованості по кредитним картам. В певниий час під різними підставами ПАТ "Приватбанк" нав'язував отримання кредитних карток та встановлення там кредитного ліміту. Після проходження певного часу та нарахування за цей час значних процентів за користування кредитом та різного роду штрафних санкцій, ПАТ "Приватбанк" подавав позов до суду про стягнення боргу за кредитною картою.

Після того як ви отримали з суду пакет документів з ухвалою про відкриття провадження (як правило скороченого) та позовною заявою з додатками ПАТ "Приватбанк" потрібно в обов'язковому порядку звертатися до адвокатів ЮК "MK Partners" та отрмувати правничу допомогу. Правнича допомога буде полягати в наданні вам повного спектру захисних функцій від позову ПАТ "Приватбанк". Ми напишемо та подамо відзив на позовну заяву ПАТ "Приватбанк", здійснимо розрахунок дійсного боргу перед ПАТ "Приватбанком", при необхідності проведемо економічну експертизу боргу ПАТ "Приватбанк", якщо існує заочне рішення суду про стягнення боргу на користь ПАТ "Приватбанк" - подамо заяву про перегляд заочного рішення ПАТ "Приватбанк", якщо існує звичайне рішення суду про стягнення коштів на користь ПАТ "Приватбанк" - подамо апеляційну скаргу на це рішення. Орієнтовний відзив на позов ПАТ "Приватбанк" знаходиься нижче.

(Отзыв на исковое заявление АТ "Приватбанк")

Ми доб'ємося списння (анулювання) кредитного боргу по кредитній карті ПАТ "Приватбанк", списання процентів нарахованих по кредитній картці ПАТ "Приватбанк", анулювання штрафних санкцій (штрафів, пені) по кредитній карті ПАТ "Приватбанк".

Рішення суду про відмову Приватбанку в стягненні коштів по цій справі знаходиться за цим ПОСИЛАННЯМ.

До  Святошинського  районного суду м. Києва

Особа, яка подає відзив: Відповідач 

Особи, які беруть участь у справі:

Позивач: ПАТ «ПАТ КБ «Приватбанк»

01001, м. Київ, вул.. Грушевського, 1Д

Суддя: Величко Т.О.

Справа 

Відзив

На позовну заяву

В провадженні Святошинського районного суду м. Києва знаходиться справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до  про стягнення заборгованості.

Відповідач заперечує проти позовних вимог та не визнає їх в повному обсязі, обґрунтування чого полягають в наступному:

Позивач не подав до суду документів, що між позивачем та відповідачем виникли кредитні відносини і що Позивач Відповідачу надавав кредитні грошові кошти. На обгрунтвання своїх вимог Позивач додав до своєї позовної заяви начебто розрахунок заборгованості, певну довідку про зміну умов кредитування, анкету-заяву позичальника та витяг з умов та правил кредитування і зазначив, що начебто Відповідач отримав картковий кредит.

Але потрібно зазначити, що жодного доказу, в розумінні законодавства, що підтверджував би виникнення кредитного зобов'язання, не було. Також Позивачем не було додано до позову ..... Не були також додані виписки із .... на підтвердження існування боргу та його розміру. Розрахунок заборгованості, який поданий Позивачем не відповідає дійсності, оскільки... – натомість Відповідач також бажає подати свій розрахунок заборгованості, який знаходится в матеріалах справи. Що стосується довідки про зміну кредитування, яка подана Позивачем, то потрібно зазначити, що Позивач до неї не має ніякого відношення, він не змнював ніякий ліміт і відповідна жодна зміна ліміту не може підтверджувати надання кредитних грошових коштів, що і лише є підставою для виникнення зобов’язання. Додатково потрібно зазначити, що в цій довідці не зазначено, хто її підписав та чи мала ця особа права на її підписання. Що стосується заяви анкети, то потрібно зазначити, що вказаний документ не підтверджує видачу картки, її номер, надання грошових коштів на цю картку, відкриття рахунку і зарахування кредиту на цей рахунок, більше того Позивач сам собі суперечить оскільки в позові він зазначає, що грошові кошти були надані в розмірі 13000,00 грн, в так званій довідці про зміну умов кредитування зазначена сума в розмірі 500,00 грн, а в заяві анкеті зазначане сума 2500,00 грн бажаного кредитного ліміту, що є підтвердженям надуманості розміру заборгованості визначеної у позові. Що стосується правил кредитування, які додані до позову, то потрібно зазначити, що вони не можуть взагалі розповсюджуватися на Відповідача, оскільки останнім не підписані. Те, що не підписані правила не розповсюджуються на Відповідача  також підтверджується правовою позицією відображеною в постановах ВСУ.

Також, до суду першої інстанції подавалася заява про застосування позовної давності і навіть якщо враховувати розрахунок боргу наданий позивачем (хоча сторона Відповідача зазначає, що між нею та Позивачем відсутні кредитні відносини), то з цього розрахунку слідує, що остання проплата мала місце 01.10.2014р., а з позовом Позивач звернувся вже в 2018 році тобто з пропуском загального строку позовної давності в 3 роки, що є підставою для відмови у позові відповідно до ст. 256, 257, 261, 267 ЦКУ. Також потрібно враховувати перевитрати кредитного ліміту і їх початок оскільки саме з цього моменту розпочинає перебіг позовна давність за позовом ПАТ "Приватбанк"

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

Додатки:

  1. Докази направлення відзиву.
  2. Розрахунок боргу.

Коротя Р.О.                                                                                         __________________                                                            21.09.2018р.

Ми допоможемо вирішити кредитний спір.

Ви можете записатися на кредитну консультацію за номером телефону, що зазначений нижче.

Також вам буде корисно:

Відміна реєстрації іпотеки за колекторами