Зразок апеляційної скарги, якщо ПАТ "Приватбанк" подав в суд

Як правильно аргументувати апеляційну скаргу про стягнення кредиту ПАТ “Приватбанк” в частині невідповідності розрахунку заборгованості? Якщо суд першої інстанції залишив тіло кредиту, а проценти та неустойку списав, позичальник може подати апеляційну скаргу на невідповідність розрахунку кредитної заборгованості фактичним обставинам справи. Як правило, якщо ПАТ “Приватбанк” подав суд, від долучає розрахунок заборгованості, який має багато помилок. На підставі аргументованої апеляційної скарги, можливо взагалі списати тіло кредиту ПАТ “Приватбанк”.

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

  • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
  • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
  • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
  • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
  • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
  • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
  • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
  • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
  • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73

До Миколаївського апеляційного суду
через Южноукраїнський міський суд і
Особа, що подає скаргу : ______________
Адреса: __________________
Ідентифікаційний код: ____________

Позивач: «Приватбанк»
01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д
Код ЄДРПОУ: 14360570


Справа: ______________
Суддя: ______________

Апеляційна скарга

на рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 24 лютого 2020 року у справі № _______

Ухвалою Южноукраїнського міського суду Миколаївської області провадження у справі № _______ відкрито та розгляд справи вирішено проводити у порядку позовного провадження.
Рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області у справі № ________, було присуджено стягнути з ______ (надалі - Відповідач) на користь Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (надалі - Позивач), код ЄДРПОУ 14360570 заборгованість за кредитним договором б/н від 06 вересня 2014 року в розмірі 61549 (шістдесят одна тисяча п`ятсот сорок дев`ять) гривень 92 копійки.

Рішення було отримано 29.02.2020 року поштою.

Потрібно зазначити, що рішення суду винесено з порушенням процесуального права, обґрунтування чого полягає в наступному:

Як вбачається з матеріалів справи, в обґрунтування позову банком подані суду:
• Підписана Відповідачем анкета-заява про приєднання до (не підписаних) умов та Правил надання банківський послуг в Приватбанку.
• Витяг з тарифів обслуговування кредитних карт «Універсальна»;
• Розрахунок заборгованості за договором, укладеного між Позивачем та Відповідачем.

Інших доказів, які стосуються предмету спору, Позивачем суду не надано.

Щодо розрахунків заборгованості:

1. Позивач в позовній заяві зазначив, що кредит був отриманий 06.09.2014 році у розмірі 32 000 грн., в той же час позивач надає розрахунок заборгованості з наступними датами: 06.09.2014 р. 01.10.2014 р., 21.02.2015 р. та 01.04.2015 року. Такий розрахунок є підписаний, в колонках стоять нулі, але підсумком стоїть сума у розмірі 5170.50 грн. (заборгованість по судовим штрафам). Також, в колонці “кількість днів” стоять просто набор цифр, які не зрозуміло як вираховуються.
Таки чином, даний розрахунок заборгованості за відповідний період взагалі не відображає будь-які оплати (з 06.09.2014 року по 01.04.2015 року взагалі не було будь-яких перерахувань, що сумнівно за такий період), але підсумком стоїть сума 5170.50 грн., як заборгованість по судовим штрафам, яка не чим не передбачена.

2. Суми загальної заборгованості за наданим кредитом яка вказані в таблиці (92 347.42 грн) відрізняються від суми за наданим кредитом яка вказана внизу таблиці (93 410, 50 грн). Різниця не значна, але відображає в цілому некоректність розрахунку заборгованості.

3. Позивач в кінці розрахунку заборгованості зазначає, що погашення заборгованості по нарахованим відсоткам та по простроченим відсоткам не було (навпроти стоять нулі), а в розрахунку заборгованості (4 стовпчик “відсотки погашені за рахунок кредиту”) відображає погашення відсотків. Таким чином, вказані сплати відсотків повинні були йти на погашення тіла кредиту та значно знизити розмір тіла кредиту. Тобто сплати по процентам були (проценти нараховувались та погашались), що видно з розрахунку, але позивач вирішив не відображувати такі сплати в підсумку, що привело до відсутності інформації з приводу загальної суми погашення відсотків.

4. Позивач зазначає, що відповідач погасив заборгованість за тілом кредиту у розмірі 81990.99 грн та заборгованість за простроченим тілом кредиту у розмірі 6496.91 грн. Позивач не надав пояснення чому вказану суму майже у 2,8 разів більша ніж сума кредитного ліміту. Вказана інформація показує недостовірність та дефектність розрахунку заборгованості, який був наданий позивачем, оскільки з такого розрахунку неможливо визначити, як саме зараховувались грошові кошти.

5. Суд першої інстанції встановив факт того, що позивач не має право нараховувати проценти та неустойку, але не встановив розмір грошових коштів, які були зараховані позивачем на погашення процентів та неустойки, замість зарахування грошових на погашення тіла кредиту. Вказані обставини необхідно з’ясувати в судовому засіданні та в мотивувальній частині рішення дати аргументовану оцінку.

Таким чином, наданий до суду розрахунок, сам по собі не може бути належним та допустимим доказами наявності боргу та його розміру, оскільки нічим не підтверджується, і його правильність неможливо перевірити.
Окрім того, вказаний розрахунок не оформлений належним чином, оскільки в ньому не зазначено прізвища посадової особи, яка має право складати такий розрахунок, що не відповідає нормативним вимогам до оформлення документів, закріплених в ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлення документів», затверджених наказом Держспоживстандарту України №55 від 17квітня 2003 року.
Ураховуючи викладене, колегія суддів доходить висновку про те, що при укладенні договору АТ КБ «ПриватБанк» не дотрималось вимог, передбачених частиною 2 статті 11 Закону № 1023-XII про повідомлення споживача про умови кредитування та узгодження зі споживачем саме тих умов, які вважав узгодженими банк.
Інший висновок не відповідав би принципу справедливості, добросовісності та розумності та уможливив покладання на слабшу сторону - споживача невиправданий тягар з`ясування змісту кредитного договору.
Згідно ч. 1 ст. 376 ЦПК України підставами для скасування судового рішення …………………
Доводи позивача про те, що Довідка про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна, 55 днів пільгового періоду» підписана відповідачем, в якій встановлена процентну ставку 2,5 % на місяць, розмір щомісячного платежу, розмір комісії, пеню та інша інформація, не відповідає дійсності, оскільки встановлено, що Довідка про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна, 55 днів пільгового періоду» не є невід`ємною частиною спірного договору.
У заяві, підписаній сторонами, відсутні встановлений строк повернення кредитних коштів та відповідальності за його порушення, між сторонами не досягнуто згоди щодо усіх істотних умов договору.
Таким чином, відсутня можливість встановлення процентної ставки, перевірення наданого АТ КБ «ПриватБанк» розрахунку заборгованості щодо нарахованих відсотків за відсутності досягнення домовленості між сторонами, строку виконання зобов`язання.
Необхідно прийняти до уваги вимоги ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», відповідно до якої ………….

На підставі вищезазначеного та керуючись ЦПК України, -

ПРОШУ:
1. Скасувати рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 24 лютого 2020 року у справі № _______ та ухвалити нове рішення, яким у позові відмовити у повному обсязі;
2. Поновити строк на апеляційне оскарження рішення Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 24 лютого 2020 року у справі №_______, у випадку його пропущення, оскільки він пропущений з поважних причин;

Додатки:
1. Копія апеляційної скарги для учасників процесу.


_____ _____________ ___.03.2020р.